Subject
1 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564    Download
3 สัญญาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
4 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
5 สัญญาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
6 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว
8 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
Read more
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ

Read Share

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

Read Share

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา