Subject
1 สัญญาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
2 ประกาศ ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
3 สัญญาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
4 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล    Download
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว
6 ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
Read more
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ

Read Share

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

Read Share

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา