รุ่นที่ 5

วันที่ 24 มกราคม 2566    |    772 อ่าน

วันนี้ (24 ม.ค.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สถานีตำรวจ ทุกสถานี ทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างกิจกรรมให้ชุมชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ รู้รักสามัคคี , สร้างความเข้าใจ สายสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและชุมชน และ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมให้กับ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 9 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 3,170 คน เพื่อให้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรมมีขีดความสามารถในการเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของรัฐ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

            ในครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 5 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 532 คน ซึ่งจะมีการจัดอบรมในรุ่นต่อไปอีก 4 รุ่น ในศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรภาค ต่างๆ โดยจะจัดอบรม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากนั้น ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผ่านการอบรม วิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทุกคน จะลงปฏิบัติงานในโรงเรียน สถานการศึกษา หรือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

เขียนโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศพข.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง