• '

                     

รุ่นที่ 1

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 9

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 8

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 7

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 6

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 5

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 4

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 3

อ่าน แชร์

รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 3
หัวข้อข่าว
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
2 ประกาศ ตร.โดย ศพข.บช.ส. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ดาวน์โหลด
3 ราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษา ความปลอดภัย ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส.    ดาวน์โหลด
5 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
6 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
8 ราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
สารจาก พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566

อ่าน แชร์

สารจาก พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566
สารจาก พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566
สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ

อ่าน แชร์

สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ
สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ
ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่

อ่าน แชร์

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่
ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่
ประวัติธงชาติไทย

อ่าน แชร์

ประวัติธงชาติไทย
ประวัติธงชาติไทย
ประวัติธงชาติไทย

อ่าน แชร์

ประวัติธงชาติไทย
ประวัติธงชาติไทย
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

อ่าน แชร์

แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

อ่าน แชร์

ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
ผบ.ตร. กำชับเข้ม กวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานบริการฝ่าฝืน ดำเนินคดี – สั่งปิด – เพิกถอน “ใบอนุญาต”

อ่าน แชร์

ผบ.ตร. กำชับเข้ม กวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานบริการฝ่าฝืน ดำเนินคดี – สั่งปิด – เพิกถอน “ใบอนุญาต”
ผบ.ตร. กำชับเข้ม กวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานบริการฝ่าฝืน ดำเนินคดี – สั่งปิด – เพิกถอน “ใบอนุญาต”
หัวข้อข่าว
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-มี.ค.65)    ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565    ดาวน์โหลด
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศพข.บช.ส.    ดาวน์โหลด
4 การขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ    ดาวน์โหลด
5 ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ.2566    ดาวน์โหลด
6 การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)    ดาวน์โหลด
7 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    ดาวน์โหลด
8 รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

อ่าน แชร์

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

อ่าน แชร์

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558