รุ่นที่ 3

วันที่ 10 มกราคม 2566    |    806 อ่าน

วันนี้ (10 ม.ค.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สถานีตำรวจ ทุกสถานี ทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างกิจกรรมให้ชุมชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ รู้รักสามัคคี , สร้างความเข้าใจ สายสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและชุมชน และ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมให้กับ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จำนวน 9 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 3,173 คน เพื่อให้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรมมีขีดความสามารถในการเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของรัฐ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

ในครั้งนี้ เป็นการอบรม รุ่นที่ 3 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เข้ารับการอบรม จำนวน 252 คน ซึ่งจะมีการจัดอบรมในรุ่นต่อไปอีก 6 รุ่น ในศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรภาค ต่างๆ โดยจะจัดอบรม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากนั้น ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผ่านการอบรม วิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทุกคน จะลงปฏิบัติงานในโรงเรียน สถานการศึกษา หรือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

เขียนโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศพข.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง