แผนที่ติดต่อ ศพข.บช.ส. 

 

ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ที่อยู่ : 27/6-8 ซอยวิภาวดีรังสิต 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : +66 2551 7077-84 
โทรสาร: +66 2551 7077-84 ต่อ 552