27/6-8 ซอยวิภาวดีรังสิต 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์: 025517077 ต่อ 100, , ,

แฟกซ์: 025517077 ต่อ 552