กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

วันที่ 21 เมษายน 2564    |    2810 อ่าน

เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

   

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

criminalfund   : ช่องทางในการรับแจ้งปัญหา ถาม-ตอบ แบบส่วนบุคคล

 

กองทุนสืบฯ (ส่วนกลาง)   : เพื่อให้ผู้แทนหน่วยบริหารเงินกองทุนระดับ บช. สามารถ ถาม-ตอบ แบบส่วนบุคคล

โดยมีผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบกองทุนฯ ร่วมตอบข้อคำถาม

 

ถาม-ตอบ แบบ กส.1 และ กส.2   : เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อประสานงาน สอบถามปัญหาหรือข้อขัดข้อง ในการรายงานผลการปฏิบัติงานจากการใช้เงินกองทุนฯ (ตามแบบ กส.1 และ กส.2) ผ่านระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ตลอดจนระเบียบหรือข้อบังคับในการเบิกเงินกองทุน

เขียนโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศพข.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง